EURO PENALTY 2016 เป็นทั้งโกลด์ และนักยิง ไปพร้อมๆกัน

EURO PENALTY 2016

จะไม่ได้รับบทเป็นนักยิงเพียงอย่าง เดียว แต่ต้องรู้จักรับลูกด้วย