KOPANITO SOCCER เล่นฟุตบอลประสาลุงหนวด แนวสมจริง

KOPANITO SOCCER

นักเตะเกมส์นี้มีหนวดแทบทุกราย ออกแนวสมจริง สนุกมาก แต่รองรับเน้นไปทางบนคอมพิวเตอร์มากกว่ามือถือ